Att köpa rottweiler

Vi är mycket måna om att få våra valpkullar utvärderade med röntgen, ögonlysning och mentaltest. Alla våra uppfödda hundar har känd mental status (MH) och är officiellt avlästa av SKK, HD och ED. Vi arrangerar gemensamma MH och MT kullvis, och det händer att vi åker på utställningar tillsammans eller träffas för att träna ihop. Vi håller en god kontakt med våra valpköpare.

 


   

 

 

 

 

 

 

 

Valpen är vid leverans:
Registrerad; SKK utfärdat avtal & stamtavla
ID märkt m chip
Avmaskad 
Vet besiktad
Vaccinerad
Dolda fel försäkrad hos Folksam (3år)
Startpaket med foder medföljer

Historia
Rottweilerns hemland är Tyskland, och den räknas till en av de äldsta hundraserna. Ursprunget går tillbaka till romartiden. Rasen fick sitt namn Rottweiler Metzgerhund efter staden Rottweil och Metzger (= slaktare). Slaktarna födde upp rasen enbart utifrån dess bruksegenskaper och ändamålsenlighet. Med tiden utvecklades den till en utmärkt vakt- och boskapshund som också kunde användas som draghund. När man i början av 1900-talet sökte lämpliga polishundar prövades också rottweilern och rasen blev snabbt godkänd officiellt.

Exteriör
Rottweilern är medelstor till stor. En kraftig hund som varken ska vara klumpig eller lätt. Mankhöjd för hanar är 61–68 cm och för tikar 56–63 cm. Vikten för hanar varierar idag vanligen mellan 45-50 kg och för tikar 35-40 kg. Den välproportionerliga, kompakta och kraftiga kroppen ska ge intryck av stor styrka, rörlighet och uthållighet. Färgen är svart med rödbruna tecken.

Hälsa
Precis som hos alla hundraser förekommer det ett antal olika hälsoproblem även hos rottweilern. Jag har valt att nämna några av de mer vanligt förekommande.

Höftledsdysplasi (HD) är en felaktig utveckling av höftleden som förr eller senare ger upphov till förslitning av brosket med benpåplagringar som följd. Även slapphet kan bidra till artrosutveckling.

Med armbågsledsartros (ED) menas en onormal förslitning av ledbrosket i armbågsleden. Denna förslitning ses oftast inte på röntgen, förrän den gett upphov till benpålagringar.
Tyvärr ger inte graden av artros någon säker upplysning om hur allvarlig den ursprungliga defekten i leden är, speciellt inte hos den äldre hunden, eftersom artrosen ökar med åldern och även är beroende av det sätt hunden motioneras på.
Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadats pga rubbad utveckling i omgivande benvävnad. Vilket namn tillväxtrubbningen får beror på var i leden den sitter. Vanligt förekommande samlingsnamn för de olika tillväxtrubbningarna är osteochondros (OCD) och fragmenterad processus coronoideus (FCP).

Osteochondros är en benbroskskada. Ledbrosket blir förtjockat, sprickbildningar bildas och har ibland lossnat helt från underliggande ben. Med en operation är syftet att avlägsna alla ev lösa ben/broskfragment och ev korrigera nivåskillnader i ledens belastningsytor.
Utfodringen har betydelse för uppkomsten av tillväxtrubbningar, ffa hos snabbt växande raser. Jag rekommenderar mina valpköpare att ge ett valpfoder avsett för stora raser under tillväxten (första året) Motionen kan också i viss mån påverka utvecklingen och följderna av en tillväxtrubbning. Under uppväxten ska man inte ägna sig åt ren styrke-/konditionsträning. Men det är viktigt att en hund som växer får röra på sig för att utvecklas normalt!

En korsbandsskada/ruptur kan uppstå om hunden fastnar med benet eller halkar till i samband med att knät roterar. Vanligast är att korsbandet brister succesivt och utan yttre orsak, sk degenerativ korsbandsskada.
Artros/OCD eller inflammation i knät kan försvaga ligamenten och så småningom leda till att korsbandet går av. Det finns även ligament på knäts in- och utsida som kan ge liknande symtom.

Epilepsi är ett samlingsnamn för återkommande krampanfall. Hur ofta en ep sjuk hund har anfall varierar kraftigt mellan individer. Epilepsi kan delas in i två huvudgrupper; primär (även kallad idiopatisk) och sekundär. Primär epilepsi är den vanligaste formen av ep hos hund. Denna typ tros vara ärftlig och de flesta får sitt första anfall någon gång mellan 6 mån och 4 års ålder. Sekundära orsaker kan vara förgiftningar, lever-/njur skador, hypokalcemi (för låg kalciumnivå i blodet) bara för att nämna några.

Fukteksem/våteksem/hot spots är ett vanligt problem hos hund, förekommer oftare hos vissa raser tex retriever, St Bernhard, New Foundland och rottweiler. Namnet kommer från att den drabbade hudytan är fuktig. Området är också vanligtvis rött, sårigt och täckt med var. Huden har antingen tappat sin päls eller är täckt med hår som, pga varet, har klibbat ihop. Fukteksemen gör för det mesta ont och kliar. Vanligast är eksem på kind och hals. Orsaken till att fukteksem uppkommer är ofta blöt päls som lämnats för att självtorka vilket ger bra tillväxtklimat för bakterierna i huden ffa när varmt ute. Men även öroninflammationer, analsäcksinflammationer och allergier kan förekomma som underliggande orsaker.

Demodex orsakas av hårsäckskvalster. Normalt så tar hundens immunfösvar hand om kvalstren. Vissa hundar kan få symtom i form av hårlösa hudpartier. Sjukdomen som kvalstret orsakar heter demodikos. Olika meningar råder kring sjukdomens ev äftlighet.

Progressiv retinal atrofi (PRA) är samlingsnamnet för en grupp äftliga ögonsjukdomar som orsakar att näthinnan förtvinar. Detta medför att hunden blir blind eller får en mycket nedsatt synförmåga. Förändringar i näthinnans utseende kan upptäckas vid ögonlysning flera år innan hunden visar symtom. Fall av PRA har konstaterats hos vår ras på senare tid. Många uppfödare väljer därför att ögonlysa sina hundar innan de går i avel. Det finns minst 9 olika former av PRA som identifierats genom DNA forskning, och för vilka det nu finns DNA tester. Den vanligaste förekommande formen kallas prcd-PRA och har recessiv arvsgång. Med det menas att för att en egenskap ska uppkomma krävs att en individ fått arvsanlagen från båda föräldrarna. De rottweilers som fått diagnosen PRA i Sverige har inte prcd formen av PRA.
Det finns inget DNA test för rottweiler idag, och det är osäkert om/när det kommer att finnas.

Retinopati är samlingsnamnet för en rad olika förändringar i näthinnan, där mycket fortfarande är okänt. Vissa retinopatier utvecklas långsamt, andra inte alls. Alla retinopatier är inte ärftliga. Det finns fall där förändringen senare bedömts vara PRA, men det finns även misstankar att hundar med diagnosen istället kan ha en normalvariation. Det är viktigt att undersöka nära släktingar för att få en helhetsbild.

För att läsa mer om rottweilerns sjukdomar/avelsprogram, gå in på www.skk.se

Brukbarhet

Eftersom rottweilern är, och bör förbli, en brukshund tycker jag att alla rottweilers har rätt till ett aktivt liv. Rottweilern är en allroundhund som lämpar sig för de flesta grenar inom hundsporten.

Kolla in texten!
Brumbjörnens Una
MÄRTA

   
Lär känna rasen och ställ dig frågan. Är rottweilern en ras för mig?