Brumbjörnens Piggelin

"Iva" delägs och bor hos Iris som även har pappa Isak.

B.Piggelin "Iva" tillsammans med sin pappa B.Zafir "Isak"