Brumbjörnens Piggelin

"Iva" delägs och bor hos Iris som även har pappa Isak.

Känd mental status, gk skott

B.Piggelin "Iva" tillsammans med sin pappa B.Zafir "Isak"